Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 13525951
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 30/04/2004
Дата публікації 05/05/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Страхова компан?я "Фен?кс"
Юридична адреса* м.Київ, пр-т Ак.Глушкова,1, 03187
Керівник* Шпирь В?ктор Михайлович - Генеральний директор
Контактна особа* Дрига В?ктор?я Михайл?вна - Юрист. Тел: (044) 251-95-17, 251-96-49
E-mail* fenix@euroconsulting.Kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
13525951 30/04/2004 0 Член Спостережної Ради Любович Євген Леон?дович 0 Зм?ни у персональному склад? посадових ос?б ем?тента сталися на п?дстав? р?шення Загальних збор?в акц?онер?в (протокол №1/2004 в?д 30.04.2004 р.). Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має.