Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 13525951
Тип інформації Продаж емітентом раніше викуплених власних акцій
Дата виникнення 30/09/2004
Дата публікації 30/09/2004
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Страхова компан?я "Фен?кс"
Юридична адреса* 03187, Україна, м. Київ, пр-т Академ?ка Глушкова, 1
Керівник* Шпирь В?ктор Михайлович - Генеральний директор
Контактна особа* Дрига В?ктор?я Михайл?вна - Юрист. Тел: (044) 251-95-17, 251-96-49
E-mail* fenix@euroconsulting.Kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата продажу (переходу прав власності) Кількість акцій, що продано (штук) Частка у статутному капіталі (%) Дата реєстрації випуску акцій Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Код виду цінних паперів Опис Примітки
30/09/2004 65000 10 21/04/2003 177/1/03 Державна ком?с?я з ц?нних папер?в та Фондового ринку України 12 Прив?лейован? ?менн? акц?ї ЗАТ "Страхова компан?я "Фен?кс" продано ?нвестиц?йн?й Компан?ї "П?вн?чний Донбас" на виконання р?шення Спостережної (Наглядової ) Ради Товариства (протокол №11 в?д 07.09.2004 р. ) В?дпов?дно до Статуту Товариства (п 9.8. в) вир?шення питання про придбання та продаж ц?нних папер?в власної ем?с?ї в?днесено до компетенц?ї Спостережної (Наглядової) Ради.