Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.07.2008
Дата публікації 07.11.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Шпирь Віктор Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ «Страхова компанія «Фенікс» повідомляє, що згідно з рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, протокол від 16.07.2008 року було:

відкликано Голову Спостережної (Наглядової) Ради Сінгаєвського Ігоря Олеговича (паспорт СН 816335, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 29.05.1998 року); перебував на посаді з 10.05.2005 року по 16.07.2008 року; замість звільненої особи нікого не призначено; володіє акціями у кількості – 95400 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

відкликано Члена Спостережної (Наглядової) Ради Андрушко Світлану Миколаївну (паспорт ЕМ 166671, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 15.05.1999 року); перебував на посаді з 10.05.2005 року по 16.07.2008 року; замість звільненої особи нікого не призначено; володіє акціями у кількості – 228211 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

відкликано Члена Спостережної (Наглядової) Ради Козюберду Наталію Миколаївну (паспорт ЕК 600014, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 27.10.1997 року); перебував на посаді з 10.05.2005 року по 16.07.2008 року; замість звільненої особи нікого не призначено; володіє акціями у кількості – 146191 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

скасовано Спостережну (Наглядову) Раду Товариства;

звільнено Ревізора Товариства Зарецьку Олену Павлівну (паспорт ЕМ 234067, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 26.06.1999 року); перебував на посаді з 10.05.2005 року по 16.07.2008 року; замість звільненої особи призначено Козюберду Наталію Миколаївну; володіє акціями у кількості – 1 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Призначено Ревізором Товариства Козюберду Наталію Миколаївну (паспорт ЕК 600014, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 27.10.1997 року); володіє акціями у кількості – 146191 шт.; особу призначено на посаду строком на 4 роки; працює директором ТОВ „КУА „Авуар”; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович