Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.07.2008
Дата публікації 18.07.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Шпирь Віктор Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ "Страхова компанія "Фенікс" повідомляє, що згідно з рішенням позачергових Загальних зборів Акціонерів, протокол від 16.07.2008 року було:
відкликано Голову Спостережної (Наглядової) Ради Товариства Сінгаєвського Ігоря Олеговича (паспорт СН 816335, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 9 травня 1998 року), володіє акціями у кількості – 95400 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
відкликано Члена Спостережної (Наглядової) Ради Товариства Андрушко Світлану Миколаївну (паспорт ЕМ 166671, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, 15 травня 1999 року), володіє акціями у кількості – 228211 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
відкликано Члена Спостережної (Наглядової) Ради Товариства Козюберду Наталію Миколаївну (паспорт ЕН 600014, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 27 жовтня 1997 року), володіє акціями у кількості – 146191 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
скасовано Спостережну (Наглядову) Раду Товариства;
звільнено Ревізора Товариства Зарецьку Олену Павлівну (паспорт ЕМ 234067, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 26.06.1999 року), володіє акціями у кількості – 1 шт.; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
призначено Ревізором Товариства Козюберду Наталію Миколаївну (паспорт ЕН 600014, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл., 27 жовтня 1997 року), володіє акціями у кількості – 146191 шт.;особу призначено на посаду строком на 4 роки; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шпирь Віктор Михайлович