Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.03.2018
Дата публікації 07.03.2018 11:26:37
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомляємо Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 03 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

            Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

            Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 28 березня 2018 року.

            Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

            Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

            Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

            Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства опубліковано у виданні Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 від 01.03.2018 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
  2. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
  3. Про внесення змін до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс»  та до Посадової інструкції фахівця з внутрішнього аудиту ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс» та Посадової інструкції фахівця з внутрішнього аудиту ПрАТ «Страхова компанія «Фенікс». 
  4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв’язку із набранням чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства».
  5. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Генеральний директор                             (підпис)                                 В.В. Кривошапка

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2018
(дата)