Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.11.2017
Дата публікації 03.11.2017 10:25:43
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” (надалі - Товариство), які відбудуться 05 грудня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11-00 до 11-45 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства є 01 грудня 2017 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Архипова Вікторія Олександрівна.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства опубліковано у офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 209 від 03.11.2017 року.

 

Проект порядку денного:

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження порядку денного та регламенту Зборів Товариства.
  2. Про внесення змін до відомостей про склад фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та які не стосуються внесення змін до установчих документів юридичної особи (ПрАТ «СК «Фенікс»).
  3. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження засновника (учасника) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  4. Про проведення державної реєстрації вищевказаних змін у відомостях про юридичну особу (ПрАТ «СК «Фенікс»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Генеральний директор                                                              В.В. Кривошапка

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.11.2017
(дата)