Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.06.2017
Дата публікації 19.05.2017 17:14:30
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 червня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, конференц-зал о 12 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 21 червня 2017 року.

Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на веб-сайті ПрАТ «СК «Фенікс»: http://www.skfenix.net.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 90 від 16.05.2017р.

Проект порядку денного:

  1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження порядку денного та регламенту Зборів.
  2. Про обрання (призначення) особи на посаду внутрішнього аудитора (фахівця із внутрішнього аудиту) товариства.
  3. Про перегляд та затвердження плану проведення перевірок та реалізації інших завдань службою внутрішнього аудиту (контролю) на 2017-2018 рік.
  4. Про скасування посади Ревізора Товариства.
  5. Про внесення змін до статуту товариства та їх реєстрацію згідно вимог чинного законодавства України.

 

Генеральний директор                                                              В.В. Кривошапка

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.05.2017
(дата)