Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 08.04.2016 10:22:34
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс”

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) чергових річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал, шляхом включення нового питання: 

«12. Переобрання Ревізора Товариства.».

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години.

Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 від 07 квітня 2016 року.

 Генеральний директор                                                                В.В. Кривошапка

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2016
(дата)