Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.07.2015
Дата публікації 15.05.2015 11:18:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Фенікс” Повідомляємо Вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 липня 2015 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 26 червня 2015 року. Для реєстрації та участі Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години. Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 88 від 13.05.2015р. Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів. 2. Про визначення осіб для представництва інтересів ПрАТ «СК «Фенікс» як засновника інших юридичних осіб на загальних зборах. 3. Про визначення обсягу повноважень представників ПрАТ «СК «Фенікс» на загальних зборах юридичних осіб, у яких ПрАТ «СК «Фенікс» є засновником (учасником, акціонером).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.05.2015
(дата)