Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.09.2014
Дата публікації 07.10.2014 10:48:57
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* sk.feniks@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ПрАТ "СК "Фенікс", доводимо до Вашого відома, що 30.09.2014р. ПрАТ "СК "Фенікс" прийняло рішення про скликання позачергових Загальнх зборів акціонерів. Позачергові загальні збори акціонерів "ПрАТ "СК "Фенікс" відбудуться 10 листопада 2014 року за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Початок Зборів о 12 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться з 11 до 12 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал. Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Ви повинні мати при собі паспорт, а ваші представники - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 04 листопада 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2.Про затвердження нової редакції Положення про службу внутрішнього аудиту.
3.Про ознайомлення внутрішнього аудитора, Іванченко Галини Олександрівни, із Положенням про службу внутрішнього аудиту у новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон 77, кімната 8, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09 до 18 години.
Довідки за телефоном: (044) 596-95-17. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: юрист, Слободян Валентина Валеріївна.
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Фенікс" опубліковано у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №186 від 01.10.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.10.2014
(дата)