Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.12.2012
Дата публікації 14.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Фенікс"
(код за ЄДРПОУ 13525951)
На підставі наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Фенікс" від 18.10.2012 року прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Фенікс".
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс", 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 1.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 17 грудня о 12.00 за адресою м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. №77, конференц-зал.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 11 грудня 2012 року.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
3. Про затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.
4. Про внесення змін до Статуту.
З матеріалами по всіх питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись в кім. 8 за місцезнаходженням товариства.
Довідки за телефоном (044)596-95-17.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.11.2012
(дата)