Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 29.02.2012
Дата публікації 29.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Юридична адреса* 03187, м.Київ, простект Академіка Глушкова, 1
Керівник* Кривошапка Вячеслав Васильович - Генеральний директор. Тел: 0445969517
E-mail* Fenix_monitoring@euroconsulting.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 13525951) повідомляє, що згідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 28.02.2012 року та отриманого емітентом від Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» 29.02.2012 року, стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

- пакет акцій «фізичної особи», що становив 146191шт. акцій (34,8074 % голосуючих акцій) збільшився і становить 310501 шт. акцій (73,9288 % голосуючих акцій);
- пакет акцій «фізичної особи», що становив 168810 шт. акцій (40,1929% голосуючих акцій) зменшився і становить 4500 шт. акцій (1,0714% голосуючих акцій).
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Генеральний директор Криво шапка Вячеслав Васильович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович