Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.04.2019 10:32:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Код за ЄДРПОУ:  13525951
Текст повідомлення: 

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних

Загальних зборів акціонерів ПрАТ „СК „Фенікс”, що відбудуться

22 квітня 2019 року

         Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (код ЄДРПОУ 13525951, місцезнаходження: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1) повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс», які відбудуться 22 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за київським часом за адресою: 03187, Україна, місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №77, конференц-зал (повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «СК «Фенікс» опубліковано 22.03.2019 р. на веб-сайті Товариства: http://www.skfenix.net.ua/.).

            Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» доповнено наступними питаннями:

8. Про затвердження Річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт Товариства.

9. Прийняття рішення про продаж частки учасника ПрАТ «СК «Фенікс» у статутному капіталі ТОВ «Оселя Інвест» та вихід ПрАТ «СК «Фенікс» зі складу учасників ТОВ «Оселя Інвест» у зв’язку із продажем частки у статутному капіталі ТОВ «Оселя Інвест» у повному обсязі.

Проект рішення:

Продати частку учасника ПрАТ «СК «Фенікс» у статутному капіталі ТОВ «Оселя Інвест». ПрАТ «СК «Фенікс» вийти зі складу учасників ТОВ «Оселя Інвест» у зв’язку із продажем частки у статутному капіталі ТОВ «Оселя Інвест» у повному обсязі.

                        Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом ПрАТ «СК «Фенікс» можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним та проектами рішень з цих питань, у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.) у приміщенні ПрАТ «СК «Фенікс» за адресою: 03187, Україна, місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, кімната 8. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист ПрАТ «СК «Фенікс» Архипова В.О. Довідки за телефоном: (044) 596-95-17.

            Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «СК «Фенікс» за адресою: http://www.skfenix.net.ua/.

                       Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                        Генеральний директор                                                     В.В. Кривошапка