Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 13525951
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Фенікс"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Подивитися